Terug in de Ted Liempde

In dit oer Brabantse dorp zijn nog vele boerderijen en oude dorpsgezichten in de originele staat bewaard gebleven.
Ook is dit dorp rijk aan 'nostalgische' verenigingen zoals Het Gilde, oftewel De Guld, handboogschutterijen, volksdansgroepen, beugelclub, historisch museum en een koetsiersvereniging en de jaarlijkse "Brabantse Oldtimerdag Liempde" op 2e pinksterdag.