Swing

Swing

De oorspronkelijke variant stamt uit de dansclub Savoy Ballroom in Harlem New York en werd door de Whiteys Lindy Hoppers over de gehele VS verspreid. Deze variant werd als Lindyhop of Savoy-Style Swing bekend. Later werden verschillende elementen van andere dansen, zoals de Shag overgenomen.De bekendste variant is de Hollywood-Style Swing.

Na de Tweede wereldoorlog kwamen varianten als de Jitterburg en de Boogiewoogie op, die echter als varianten van dezelfde dans werden gezien. Met de opkomst van rock -'n-roll, disco en de ondergang van de bigband werd ook de swing steeds minder gedanst.